Kontorindretning på den nemme måde

Bæredygtige kontormøbler

Bæredygtige kontormøbler

Flere virksomheder, statsinstitutioner, kommuner m.fl. stiller skarpere bæredygtighedskrav til deres kontormøbler osv. med fokus på bæredygtige materialer, ingen skadelige kemikalier og ikke mindst god ergonomi.

Vi vil gerne hjælpe og støtte vores kunder med at træffe et bæredygtigt valg til jeres kontorindretning. Derfor er vi meget opmærksomme på løbende at gøre vores sortiment af kontormøbler og tilbehør mere bæredygtigt. I de seneste par år har vi haft fokus på at udvælge leverandører, der levede op til de miljømæssige krav eller løbende bestræber på det.

På denne side kan du læse om udvalgte leverandørerer vi samarbejder med, der lever op til de miljømæssige krav. Her kan du bl.a. læse om:

  • hvordan leverandørerne arbejder hen imod et bæredygtigt fremtid
  • hvilke miljøcertificeringer har de enkelte producenter opnået
  • hvilke kontormøbler der lever op til de miljømæssige krav


Vælg hvilken leverandør du gerne vil læse mere om her:


  ege logo black

Interstuhl Logo Magnus Olesen logo Four Design logo fumac logo
Dencon logo Klik her for at læse om ConSet International Furniture logo pedrali lintex logo

 


 
Bæredygtighed, miljøhensyn og genanvendelighed er noget, der vigtigt for de fleste af os - også for Kontormøbler.dk. Emnet kan dog være svært gennemskueligt og domineret af en række mærkninger og Iso-certificeringer, der kan være svære at sætte sig ind i, og som oftest er forskellige fra producent til producent og oprindelsesland til oprindelsesland.


Hos Kontormøbler.dk bliver hovedparten af vores møbler produceret her i Danmark. Ogdet betyder, at vi har styr på processen, og hvad der kommer i produkterne, samt at man altid arbejder med udgangspunkt i at passe godt på miljøet og menneskerne. Hovedparten af vores skriveborde og reoler er produceret med træ, der kommer fra Kronospan på Djursland. Her arbejder man med mellem 70-90% af genanvendt træ alt efter pladetype. Det vil sige, at det træ du læsser i containeren på genbrugspladsen om søndagen bliver genanvendt til at producere dine nye reol eller dit nye skrivebord. Når ja, ogden del af pladen det ikke kan laves af genanvendt træ kommer naturligvis fra bæredygtig skovdrift. Det er da en selvfølge.


Produktion: Når møblet skal produceres, laves igen størsteparten på danske fabrikker, hvor man har højt fokus på CO2 aftryk og ressourcer. Man arbejder med ISO-certificeringer og stræber kontinuerligt efter at lave den mindst mulige påvirkning af miljøet i produktionprocessen.


Levetid: Den høje kvalitet der er i vores produkter er faktisk en af kernepunkterne i, hvordan produktionen af et møbel påvirker vores omverden mindst muligt. Mange af vores møbler er så størke, at de vil fortsætte med at kunne være møbel de næste 30 år. Det betyder kort fortalt, at en miljøpåvirkning kun sker en gang i over 30 år for, at du kan have et skrivebord. Køber man derimod et produkt, hvor holdbarheden er kortere, vil man skulle have nyt bord og på ny påvirke vores alles omverden flre gange i selvsamme periode.


Genanvendelighed: Endelig har mange af vores producenter også fokus på genanvendelighed. Det vil sige, at når møblet om mange år har udtjent sit formål, er det vigtigt, at man let kan adskille og kildesortere produktet, så materialerne kan genanvendes og komme i brug på ny.


Det er for os sund fornuft, let og forståelig bæredtighed, når det kommer til kontormøbler.


Ansvarligt og bæredygtigt træ med FSC®


Kontormøbler.dk har en FSC®-varemærkelicens (FSC®-N003365). Det betyder, at vi er godkendt af FSC Danmark til at bruge FSC's varemærke i markedsføring af FSC-mærkede produkter. Når et produkt er FSC-certificeret betyder det, at de er lavet af materialer fra FSC-certificerede skove og andre ansvarlige kilder. Det er vigtigt for os at passe på vores skove og holde dem fulde af liv, så nutidens og fremtidens generationer kan nyde godt af dem. Derfor har vi hos Kontormøbler.dk et bredt udvalg FSC®-mærkede produkter i vores sortiment. Du kan finde disse produkter ved at kigge efter FSC-mærket.

FSC 600x600


 

Dencon bæredygtighedPedrali bæredygtighed

Bæredygtighed hos Dencon


Materialer

De væsenligste råvarer som Dencon anvender i forbindelse med produktion af møblerne består af spånplader, MDF, finér, lakker og metaldele.

Spånplader: Dencon har over for deres leverandører af spånplader stillet krav, om at disse overholder både dansk lovgivning på området og tyske E1-norm, der siger at afgasning af formaldehyd maks må være 0,12 mg/m3.

Finér: Når det gælder finér anvender Dencon under ingen omstændighed fra tropiske skove.

Lim: Dencon anvender urea-lim, som inderholder mindre end 1% formaldehyd iht. Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 289, grænseværdi på 0,15 mg/m3. Den væsentligste del af formaldehydet bindes i limfugen under afhærdning og skaber dermed ikke væsentlige arbejdsmilljømæssige problemer.

Lakke: I forhold til lakker har Dencon bortsubstitueret størstedelen af syrehærdende lak. I stedet erstattes det af de UV-hærdende lakker, der hvor det er muligt. Dette har medført en gavnligt effekt på deres emissioner til luften, da indholdet af organiske opløsningsmidler er minimeret væsentligt.

Produktion
Siden 2001 har Dencon været certificeret efter ISO 14001, hvor de løbende har arbejdet med miljøforbedringer. Det opnåede certifikat skal sikre, at møbelproducenten lever op til de miljømæssige krav, der bliver stillet i dag til fx produktion af hæve sænkeborde. Målet med Dencons produkter og produktion er at belaste miljøet mindst muligt. Derfor blev der også i 2002 implementeret et miljøstyringssystem, der effektivt kan give et overblik og samtidig dokumentere, at Dencon har kendskab til deres produktion og de enkelte produkters miljøbelastning. Det effektive miljøstyringssystem sikrer samtidig også at Dencon løbende reducere deres miljøpåvirkninger.

Recycling
På nuværende tidspunkt anvender Dencon ikke genanvendelige materialer i produktion.

For yderligere informationer om Dencons arbejde med bæredygtighed, bedes du rette direkte henvendelse til Dencon.


FSC-certikat

Samtlige Dencon produkter er FSC-certificerede. Certificeringen sikrer bl.a., at træet og papiret kommer fra bæredygtig skovdrift, hvor der ikke bliver fældet flere træer, end skoven selv kan reproducere. I vores sortiment kan du finde FSC-certificerede møbler ved at kigge efter FSC-mærket.


Se udvalget fra Dencon nedenunder

 Hæve sænke bordMøde borde Delta reoler


 

Conset bæredygtighedPedrali bæredygtighed

Bæredygtighed hos ConSet


Materialer
I forbindelse med produktionen af ConSet produkter anvendes råvarer som træ, stål, aluminium og genanvendelige plast. Produkterne og emballage fra ConSet er PVC fri.

Træ: ConSet anvender primært træ fra bæredygtigt skovbrug i deres produkter. Størstedelen af træproduktionen foregår i Tyskland, hvor de overholder de strenge tyske E1-norm for grænseværdien vedrørende formaldehyd.

Produktion
Inden produktion:
Inden endelig produktion af ConSet produkter igangsættes, bliver der altid udleveret en liste fra underleverandørerne med materialespecifikationer. Kan anvendelse af stoffer i produktionen, som er medtaget på Miljø- og Energistyrelsens liste over farlige stoffer ikke undgås, skal underleverandøren skriftligt redegøre for sin handlingsplan. Desuden skal de også fremlægge et fremtidig målsætning omkring fjernelse af disse farlige stoffer. 

Under produktion: I produktionen anvender ConSet udelukkende underleverandører, det vil sige at de ikke har egenproduktion. Dette stiller naturligvis store krav til deres underleverandører, derfor er flere af deres leverandører certificeret efter ISO 14001. Det vil sikre en bred sikkerhed omkring miljøforholdene. ConSet foretager også kontrol af underleverandørerne, hvor de besøge dem flere gange om året for at sikre de lever op til de stillede krav.

Produktets konstruktion: I selve konstruktionen af produkterne er der taget højde for udgangsmaterialerne, så man får opnået en maksimal materialeudnyttelse og dermed minimering af spild hos underleverandørerne. Samtidig består produkterne primært af standard kompenenter og materialer, hvilket giver underleverandøren muligheden for at optimere på deres samlede drift. Der kan så efterfølgende genanvende spild til andre produktioner, som senere skal igangsættes.

Recycling
Der anvendes genanvendelige plast i produktionen.

For yderligere information om ConSet miljøhåndtering, henvises til ConSets hjemmeside.


Se udvalget fra ConSet nedenunder

Conset 501 bordeConset hæve sænke borde


International Furniture bæredygtighedInternational Furniture bæredygtighed

Bæredygtighed hos International Furniture


Materialer

International Furniture anvendesr spån og MDF til deres bordplader, og træsorter som bøg, eg og birk til stolene.

Produktion
Møbelgrossisten har ikke egenproduktion, men anvender en række leverandører i Europa, som de løbende udvikler nye produkter sammen med. Dermed har International Furniture også direkte indflydelse på resultatet af produkterne samt medarbejderenes tilværelse.

International Furniture betræber på at alle deres produkter består af træ, der kommer fra bæredygtigt skovbrug. På nuværende tidspunkt er alle deres træstole 100% fra certificerede skove, mens bordplader er det efterhånden de fleste der er.

Siden 2012 har International Furniture støttet de ti princupper i FN's Global Compact. De ti principper er et godt udgangspunkt, når virksomheder skal arbejde med samfundsanvsvar og bæredygtighed. Virksomheder der tilslutter sig Global Compact forpligter til at gøre de ti principper til en del af deres forretningsaktiviteter. Dermed skal de også rapportere til Global Compact om indsatsen.

Nordjurs Kommune har etableret et miljøledelsesystem i form af et GMC Miljøcertifikat, som uddeles til virksomheder med bopæl i kommunen. Certifikatet er en opkvalicering af den lovbefalede egenontrol. International FUrniture har indført et miljøstyringgssystem, der løbende sikrer et overblik over virksomhedens forbrug af ressourcer samt deres påvirkning af miljøet.

Recycling
Dele af spånpladeproduktionen er baseret på genbrug med råvarer bestående af overskudsmaterialer af spåner og flis fra skove samt træ- og møbelindustrien.

Læs også: Møbelgrossist bruger energi på en grønnere fremtid


FSC-certikat

International Furnture har siden september 2017 været FSC® certificeret. Her arbejder virksomheden målrettet på, at de fleste varer, der af produceret af træ, skal være tilængelige som FSC certificerede i fremtiden.

For yderligere information om International Furnitures miljøhåndtering, henvises til International Furnitures hjemmeside.


Se udvalget fra International Furniture nedenunder

 Square bordekantinebordeKantine og barstole


Pedrali bæredygtighedPedrali bæredygtighed

Bæredygtighed hos Pedrali 


Materialer

Allerede tidligt i begyndelsen af produktfasen har Pedrali fokus på råmaterialerne, hvor de løbende forsøger at optimere deres ressourcer, affaldshåndtering samt foretager løbende kontrol med udledningen.

I 2017 tog Pedrali steppet videre for at blive en mere bæredygtig og grøn virksomhed. Gennem vandbaseret maling fra planter er det blevet muligt at skabe en sundere arbejdsmiljø, da disse maling er ubrændbare. Processen indeholder mindre luftforurening og store energibesparelser, der i sidste ende resulteterer i en reduktion af CO2-emissioner.

Produktion
Hele Pedralis produktion er baseret på en bæredygtig miljøpolitik og opnået certifikat til brug af træ fra certificerede skove. Dette certifkat garanterer at møbelproducenten lever op til de strenge miljømæssige, sociale og økonomiske standarder. Pedralis kollektioner opfylde europæiske standarder UNI-EN 16139:2013 i forhold til modstand, holdbarhed og sikkerhed til siddepladser. Desuden har de også en Greenguard cerfitikat for den lave udledning af harmfulde substanser, og ISO 14001:2015 certiceret for at leve op til de miljøpolitiske forpligtelser.

Se Pedralis miljø certifikater her.

Recycling
Pedralis produkter kan genbruges. For at gøre genbrugsprocessen enkelt for alle deres produkter, har de fra start af designet dem til at kunne blive demonteret og bragt tilbage til deres grundmaterialer.


FSC-certikat

Samtlige af Pedralis produkter der består af træ er fra FSC® certificeret skove.

For yderligere information om Pedralis miljøhåndtering, henvises til Pedralis hjemmeside.


Se udvalget fra Pedrali nedenunder

Cafe og loungestoleCafeborde fra PedraliPedrali mødebord


 

LintexLintex bæredygtighed

Bæredygtighed hos Lintex


Materialer
Materialerne i alle Lintex whiteboards består af glasemaljeret stål.

Lintex anvender svanemærket spånplader i produktionen.

Produktion
Lintex produktion og udviklingsafdeling finder sted i Nybro i Sverige. Her samarbejder virksomheden med de førende arkitekter og indretningsarkitekter, dermed kan Lintex skabe de bedste produkter til visuel kommunikation og afskærmning til arbejdspladser.

Virksomheden er ISO14001 certificeret.

Recycling
Lintex tager altid hensyn til genbrug og miljøet i deres udviklingsprocess. Alle deres whiteboard tavler består af glasemaljeret stål, hvor stålet er som minimum produceret af 50% genanvendeligt materialer. Selve whiteboardtavler er 99% genanvendelige, e3 certificeret og er Cradle2Cradle certificeret mht. overfladen på whiteboards.

For yderligere information om Lintex miljøhåndtering, henvises til deres hjemmeside.

Se udvalget fra Lintex nedenunder

Whiteboards tavler  Glastavler fra Lintex


EgetæpperEgetæpper bæredygtighed

Bæredygtighed hos Egetæpper


Materialer
Målet for Egetæpper er at fremstille produkter, der udelukkende består af materialer, som kan indgå i et sundt kredsløb uden af skade mennesker og miljø. Desuden er målet for virksomheden også, at opnå CO2 neutralitet og 100% anvendelse af vedvarende energi.

Produktion
Ege Tæpper besidder den mest avanceret teknologi i branchen, derfor er de i stand til at imødekomme kravene fra de internationale standarder Cradle to Cradle, EMAS og Dansk Standards DS 49001 baseret på ISO 26000. Tæppevirksomheden er blandt tæppebranchens mest Cradle to Cradle certificerede virksomheder.

Recycling
Ege Tæpper har en take back-system kaldet Recover. Systemet håndterer returnering og genanvendelse af brugte tæpper. Formålet er at forlænge tæppets levetid, så der bruges færre ressourcer på at producerer nye.

I fælleskab med Egetæppers samarbejdspartnere indsamles de brugte tæpper, hvorefter de renses, sorteres og de bedste af dem bliver solgt. De tæpper der ikke kan videresælges, kanaliseres videre til andre virksomheder, der kan anvende dem som brændsel eller skabe nye produkter af dem.

For yderligere information om Egetæppers miljøhåndtering, henvises til deres hjemmeside.

Se udvalget fra Egetæpper nedenunder

Epoca Moss Any Shape gulvtæppe


 InterstuhlInterstuhl bæredygtighed

Bæredygtighed hos Interstuhl


Materialer
Polstring: I polstring afdelingen bliver de stofresterne genbrugt, hvor de bliver grundigt gennemtestet inden de anvendes i produktionen. Der bliver løbende optimeret på planlægningen og anvendelsen af det automatiske CAD beskæringsmaskine.

Lakering: Der anvendes kun pulverlakering, der er fri for tungmetaller. 

Produktion
Interstuhl har registreret alt relevante aktiviteter og udstyr omkring det miljømæssige forhold i en indeks. Systemet sikrer virksomheden et overblik, hvor de løbende kan evaluere og optimere de forskellige aktiviteter mht. til at skåne miljøet bedst muligt.

Virksomheden har egen svejsebutik, pulverlakerings-, polstrings- og stål konstruktionsafdeling.

Recycling
Virksomheden har indført et genbrugssystem deres rester materialer fra produktionen, således de minimere produktionsspild bedst muligt.


For yderligere information om Interstuhls miljøhåndtering, henvises til deres hjemmeside.


Se udvalget fra Interstuhl nedenunder

Mødestole fra InterstuhlLaboratoriestol fra Interstuhl


 Om Magnus OlesenMagnus Olesens arbejde med bæredygtighed

Bæredygtighed hos Magnus Olesen


Materialer
Magnus Olesens produktion er baseret på bæredygtigt materialer bl.a. fra træ fra certificeret skove. Siden 2016, har virksomheden været FSC-certificeret.

Produktion
Magnus Olesens produktion finder sted i Durup i Nordvestjylland. De sikrer altid at deres leverandører overholder deres indkøbsstandarder mht. produktion, miljø og medarbejderforhold.

Alle virksomhedens produkter testes i overensstemmelse med de strengeste miljø- og kvalitetsstandarder. Alle test bliver udført både i Magnus Olesens egne testfaciliteter samt hos Teknologisk Institut i Danmark. På denne måde sikrer de den høje kvalitet og holdbarhed i deres produkter, men ikke mindst skåne miljøet bedst muligt.

Ikke hvilket som helst design bliver sat i produktion hos Magnus Olesen. Det skal leve op til deres krav om det visuelle udtryk, gennemtænkt funktion og ikke mindst opfylde de miljømæssige retningslinjer.

Recycling
Alle nye produkter udviklet under aspektet “Cirkulær økonomi”, skal kunne adskilles, så sliddele kan returneres. Det har ført til, at langt størstedelen af Magnus Olesens produkter kan adskilles, komponenter kan udskiftes for at gøre processen nemmere med henblik på at forlænge produktets levetid. Magnus Olesen samarbejder med deres kunder omkring en take-back aftale, så sliddele kan renoveres og møblerne returneres til kunden i opgraderet stand.

Læs også: Møbel-bæredygtighed fik politisk fokus

Seneste nyt: Magnus Olesen er nomineret til "Årets Grønne Brand" af Bo bedre, Bolig Magasinet, Costume Living og Nordic Living.


FSC-certikat

Magnus Olesen har siden 2016 været FSC® certificeret. Alt træ der bruges i produktionen er FSC® certificeret.


For yderligere information om Magnus Olesens miljøhåndtering, henvises til deres hjemmeside.

Se udvalget fra Magnus Olesen nedenunder

Se Butterflyserien fra Magnus Olesen


 Four DesignFour Design bæredygtighed

Bæredygtighed hos Four Design


Materialer
Alle materialer der bliver anvendt hos Four Design kommer fra leverandører, der aktivt arbejder for at sikre at materialerne er bæredygtige. Træ materialer skal så vidt muligt komme fra FSC-certificeret virksomheder.

Four Design arbejder løbende med optimering af deres miljømæssige performance gennem hele produktets livscyklus for at at forebygge udledning og forurening. De vil forsøge at minimere energiforbruget, og bestræbe på at begrænse råmaterialer og andet materialer, som kan være en belastning for miljøet.

Produktion
Produktion af basiskomponenter, som tidligere blev produceret i Gislev på Fyn, er nu outsourcet til højt specialiserede samarbejdspartnere i Europa. Men selve udvikling, test, montage samt salg foregår stadig på adressen i Gislev.

Four Design samarbejder med Dansk Teknologisk Institut omkring test af produkter.

Recycling
Stolene hos Four Design kan adskilles i komponenter og dermed gøre sorterings arbejdet lettere.

Kunstofskaller: Skallerne på stolene er genanvendelige. Sorte skaller kan leveres fremstillet af 100% genbrugt materiale. Skallen bliver forarbejdet til granulat, som kan genanvendes til nye stoleskaller.

Læs også: Four Sure 44

Skum: Kan genanvendes til et nyt skumprodukt

Polstring: Kan ikke genanvendes og bortskaffes i forbrænding.

Emballage: Four Design genbruger så vidt muligt det meste af emballage som de modtager fra deres leverandører. Meget af det plastik de modtager fra leverandørerne er i forvejen genbrugsplastik.

 


FSC-certikat

Four Design anvender træ fra FSC® certificeret skove.


For yderligere information om Four Designs miljøhåndtering, henvises til deres hjemmeside.


Seneste opnået miljøcertificering:

I starten af 2019 har Four Design opnået EU-blomsten på udvalgte Four Sure stole i Ebony Black.

Læs mere: Four Design har opnået EU-Ecolabel

Se udvalget fra Four Design nedenunder

Four Design mødestoleFour Design barstoleFour Design kantinestole


 FUMACFUMAC bæredygtighed

Bæredygtighed hos FUMAC


Materialer
Alle FUMACS leverandører af materialer skal leve op de de høje standarder, som virksomheden stiller.

Træ: Træ indgår i en stor del af sortimentet, hvor der anvendes både som massivt og i finéret tilstand. FUMAC tilstræber at minimere brugen af massivt træ, der hvor det muligt at gøre dette. For at minimere brugen skiftes til alternative materialer som decor laminat.

Deres leverandører af træ herunder spån er FSC certificerede. Finér der anvendes i produktionen bliver købt hos leverandører i Europa, som er underlagt EU-lovgivningen på området. Der benyttes kun finér og træ fra kontrollerede skovbrug.

Lim/ bindemidler: Der anvendes bindemiddel i bl.a. deres spån- og mdf plader. Der anvendes urea lim, der har en grænseværdi lavere end, hvad man tillader i produkter til f. eks. hudpleje.

Emballage: FUMAC anvender CO2 besparende emballage både i produktionen og transport. Desuden er deres papemballage til bordplader og opbevaring FSC certificeret.

Produktion
Produkterne testes hos Dansk Teknologisk Institut bl.a. med henblik på evt. afgasning, hvilket betyder at man ser hvordan den minimale emission fra brugen af lakerede produkter er i et givent miljø. Deres produkters emission ligger langt under de lovgivne mål.

Recycling
Metaldelene kan sorteres og genanvendes.

FUMAC opnåede i slutningen af 2019 en EU-Blomsten licent på udvalgte produtker herunder hæve sænkeborde med linoleumsoverflader som de første i Danmark.

Læs mere: Fumac har fuld fart på FSC: Kunderne kan ikke længere vælge


FSC-certifikat

Fumac har i flere år været FSC® certificeret. Men som noget nyt tilbyder virksomheden siden årsskiftet FSC som standard på det komplette erhvervsmøbelsortiment.


For yderligere information om FUMACS miljøhåndtering, henvises til deres hjemmeside.

Se udvalget fra FUMAC nedenunder

Se udvalg af kantinestole fra FUMACSe hæve sænkeborde fra FUMACSe opbevaringsløsninger fra FUMAC


Vil du vide mere om vores samarbejdspartners arbejde med bæredygtighed?

Vi henviser til vores samarbejdspartners hjemmesider, hvor du kan bl.a. kan finde deres miljøpolitik, CSR rapport og certifikater. Har du spørgsmål omkring deres miljøhåndtering beder vi dig om at rette direkte henvendelse til leverandørerne. Du kan derudover finde vores stole udvalg af kontorstole her.