Kontorindretning på den nemme måde

Kontormøbler på bruttolønsordning

Der er adskillige fordele både for medarbejder og arbejdsgiver ved at vælge en bruttolønsordning på kontormøbler, når der skal anskaffes nye møbler til hjemmearbejdsplads:

 • Kontormøblerne kan betales af medarbejderens bruttoløn (dvs. før skat)
 • Møbler som personalegode er ikke skattepligtige
 • Arbejdsgiveren får fradrag for anskaffelsessummen
 • Arbejdsgiveren får ikke direkte udgifter, men kun en mindre likviditetsforskydning
 • Medarbejderen opnår samme komfort og produktivitet hjemme som på arbejdspladsen
 

 

 

Hjemmearbejdsplads - mere aktuelt end nogensinde


Det bliver mere og mere almindeligt for lønmodtagere i flere brancher at arbejde hjemmefra. Jo flere timer der arbejdes ved skrivebordet, desto større krav stilles der til møblerne og udstyret derhjemme for at sikre medarbejdernes velbefindende og produktivitet.

Arbejder du hjemme 1 dag om ugen eller i gennemsnittet 2 timer dagligt, foreskriver arbejdsmiljøloven, at en række krav skal overholdes:

 • Kontorstolen skal kunne indstilles individuelt til brugeren
 • Arbejdspladsen skal kunne justeres og tilpasses en korrekt arbejdstilling
 • Bordpladen skal have en størrelse, der passer til opgaven og it-udstyrets betragtningsafstand
 • Der skal være fri plads til benene og fødderne under borde

Det er desuden en god idé at få et højdejusterbart bord, da det giver den enkelte medarbejder mulighed for at variere sin arbejdsstilling i løbet af dagen. Arbejder man ved et kontorbord siddende mere end 4 timer om dagen, stiller det også nogle krav til god ergonomisk kontorstol for at undgå for stor belastning på kroppen.

Hvad betyder det at købe kontormøbler på bruttolønsordning?


En bruttolønsordning kendes også under navnet lønomlægning eller som en fleksibel lønpakke. Alle begreber dækker over det samme, nemlig at medarbejder og arbejdsgiver indgår en aftale om, at medarbejderen til gengæld for personalegoder fra arbejdsgiveren går ned i løn. Det er vigtigt, at der er tale om en reel lønnedgang. En bruttolønsordning kan omfatte mange forskellige goder - typisk laves der aftaler om f.eks. mobiltelefon, it-udstyr eller internet. Men det er også muligt at indgå en aftale om kontormøbler til hjemmekontoret.

En bruttolønsaftale løber som udgangspunkt mellem 12 og 36 mdr. - den præcise varighed aftaler arbejdsgiver og medarbejder. Ordningen består i, at arbejdsgiveren køber kontormøbler til medarbejderen, som herefter betaler møblerne af gennem sin bruttoløn. Derfor koster ordningen reelt ikke arbejdsgiveren noget. Samtidig opnår medarbejderen en stor skattebesparelse ved at betale kontormøblerne gennem sin bruttoløn, dvs. før skat. Desuden er der skatteregler på området, som siger, at kontormøbler som personalegode ikke beskattes, når nogle bestemte krav overholdes. Det kan du læse mere om i vores FAQ.

En bruttolønsordning er alt i alt en stor fordel for både arbejdsgiveren og medarbejderen. Arbejdsgiveren er med til at sikre, at arbejdsmiljøloven også bliver overholdt på hjemmekontorerne, og medarbejderen får råd til både ergonomiske og smukke kontormøbler på hjemmearbejdspladsen.

Sådan får du kontormøbler på bruttolønsordning


For at kunne få et skattefrit hjemmekontor gennem bruttolønsordning er der nogle krav, der skal opfyldes. Her har vi opridset nogle af de vigtigste - resten kan du læse om i vores mere dybdegående PDF om hjemmearbejdsplads på bruttolønsordning, som du også kan downloade her på siden.

 • Du skal have udarbejdet en skriftlig bruttolønsaftale. Når du køber kontormøbler hos os, har vi allerede udarbejdet en færdig revisionsgodkendt bruttolønsaftale, som du kan bruge. Vi medsender kontrakten u/b
 • Bruttolønsaftalen skal ligge inden for rammerne af de gældende regler for arbejdsforholdet, herunder evt. overenskomster, lokalaftaler o.l.
 • Aftalen skal indebære en reel fremadrettet nedgang i medarbejderens kontante løn
 • Den aftalte lønomlægning skal som udgangspunkt løbe over hele lønaftaleperioden eller som tommefingerregel i min. 12 mdr.


Virksomheder har mulighed for at indgå en aftale med os, hvor medarbejderne nemt kan bestille møbler på bruttolønsordning på vores Flexaftale-platform. Vi sørger for den praktiske del med levering og kontakt til den enkelte medarbejder.


Vores kunder der i dag benytter sig af bruttolønsordningen via Kontormøbler.dk

 BeumerGroup logo  BeumerGroup logo  BeumerGroup logo  BeumerGroup logo  BeumerGroup logo  BeumerGroup logo  BeumerGroup logo


Har din virksomhed allerede en aftale med Benify eller Atea? Så kan du bestille møblerne direkte hos dem.

Nye lempelser fra SKAT har gjort det lettere at få et skattefrit hjemmekontor


Nye skatteregler for hjemmekontor gør hjemmearbejdet væsentligt mere fleksibelt for alle parter. Har du først indgået en bruttolønsaftale med os, er der således ikke længere krav om, at medarbejderen skal arbejde hjemmefra to dage om ugen for at undgå beskatningen. Det har tidligere været et krav, som har spændt ben for flere arbejdsgivere. For hvordan kan man være sikker på, at det altid vil give mening med mindst to hjemmearbejdsdage?

De nye regler fra SKAT gør det lettere at planlægge hjemmearbejdet efter, hvornår der reelt er behov for hjemmearbejde, og hvornår det giver mere mening, at medarbejderne befinder sig på en arbejdsplads. Arbejdsgiver (og medarbejder) er med andre ord ikke længere bundet af, at medarbejderen skal befinde sig på bestemte steder i fastlagte tidsrum – og det giver mere frihed og er en stor fordel for alle.


Vil du vide mere om mulighederne for et skattefrit hjemmekontor?


Er du interesseret i et hjemmekontor på bruttolønsordning, men har brug for at få svar på de sidste spørgsmål? Så er du naturligvis velkommen til at kontakte vores bruttolønseksperter direkte på . Det kan også være, at du finder svarene blandt vores ofte stillede spørgsmål om bruttolønsordningen.