GRATIS FRAGT - GEBYRFRI BETALING - HURTIG LEVERING

FAQ - Hjemmekontor på bruttolønsordning

Hvordan er det nu med forsikringen af møblerne? Og hvad sker der, hvis en medarbejder stopper, mens aftalen stadig løber? Det er nogle af de spørgsmål, der kan dukke op, hvis du som arbejdsgiver eller medarbejder overvejer et hjemmekontor på bruttolønsordning. Vi har forsøgt at give et svar på de hyppigst stillede spørgsmål her.

Hvilke møbler må man købe på aftalen?


Kort sagt må man købe det, der er behov for, til indretning af hjemmekontoret. Som tommelfingerregel skal møblerne være i samme design og kvalitetsniveau som på arbejdspladsen, og du må købe møbler i samme omfang, som du har på arbejdspladsen. På Kontormøbler.dk er alle vores møbler beregnet til at kunne bruges i erhvervsmæssig sammenhæng både på arbejdspladsen og hjemme.

Er der en øvre beløbsgrænse?


Nej.

Skal medarbejderen selv betale?


Ja, medarbejderen modregnes i bruttolønnen (før skat) i den periode, arbejdspladsen stilles til rådighed. Det giver en stor besparelse i forhold til at købe møblerne på normal vis, og samtidig beskattes medarbejderen nu kun af den lavere bruttoløn.

Bliver medarbejderens feriepenge og pension påvirket af en lavere bruttoløn?


Ikke nødvendigvis. Det kan aftales med arbejdsgiver, at feriepenge og pension stadig beregnes af den oprindelige bruttoløn.

Hvem står for forsikringen i løbetiden?


I afdragsperioden er det stadig arbejdsgiver, der ejer hjemmearbejdspladsen. Det betyder, at det er arbejdsgivers forsikring, der skal dække møblerne.

Hvem laver bestillingen, virksomheden eller den enkelte medarbejder?


Som udgangspunkt laver medarbejderen typisk bestillingen selv - f.eks. gennem et bestillingssystem, hvis virksomheden samarbejder med en ekstern partner om bruttolønsordninger.

Hvordan kan virksomheden styre de enkelte medarbejderes bestillinger?


Der findes virksomheder som f.eks. Atea og Benify, som administrerer bruttolønsordninger for andre virksomheder. Ellers er det normalt HR- eller lønafdelingen, der står for ordningerne.

Hvad sker der, hvis medarbejderen stopper på arbejdspladsen før udløb af aftalen?


Ophører en medarbejders ansættelse før aftalens udløb, skal virksomheden have møblerne retur, eller medarbejderen kan frikøbe møblerne til restværdien.

Hvordan er medarbejderen stillet i forhold til dagpenge i tilfælde af opsigelse, mens tillægsaftalen til ansættelseskontrakten løber?


Der er ingen ændring i dagpengene, da der ved dagpenge tages udgangspunkt i bruttolønnen på medarbejderens ansættelsesaftale og ikke på tillægsaftalen, som bruttolønsordningen skal udformes som.

Hvordan udregnes fordelingen af momsen mellem arbejdsgiver og medarbejder?


Betalingen af moms beror på et indviduelt skøn af, i hvilket omfang møblerne bruges til arbejde og privat. Bruger medarbejderen f.eks. kun møblerne til arbejde og aldrig privat, skal arbejdsgiver betale 100 % af momsen. Bruger medarbejder møblerne til 90 % arbejde og 10 % privat, skal arbejdsgiver betale de 90 %, mens medarbejderen selv betaler de resterende 10 %.

Har du flere spørgsmål?


Fandt du ikke svar på dine spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 86 12 30 40 eller . Du kan også læse om hjemmekontor på bruttolønsordning eller downloade vores PDF nedenfor.