Virksomhedens navn:

Kontormøbler.dk


CVR-nummer: 

31 63 14 59

Adresse:

Rolighedsvej 36, 8240 Risskov

Telefonnummer:

+45 12 30 40

E-mail:

Web:

www.kontormøbler.dk

 

 

1.     Generelle vilkår

Der tages generelt forbehold for force majeure situationer jf. leverancer, samt for fejl på website og i trykt marketingsmateriale. Der tages desuden forbehold for udefrakommende prisændringer, kursjusteringer, udsolgte varer samt ændrede specifikationer i produkt og manual. Handel med KontorMøbler.dk / Dencon Center A/S foregår i øvrigt i henhold til købelovens bestemmelser.

 

2.     Aftaleforhold

Kun ordrer og aftaler med en skriftlig ordrebekræftelse er bindende og kun på de indeholdte betingelser. 

Øvrige aftaler, sælger og køber imellem, er først bindende, når de er skriftligt bekræftet af sælger.


 

3.     Levering

Medmindre andet er særskilt aftalt, leveres varer til leveringsadressens fortov. Sælger vælger frit transportmiddel og transportvej, og en eventuel forsinkelse berettiger ikke køber til at hæve handelen eller kræve erstatning.
Alle priser er excl fragtomkostninger og eventuelle toldafgifter med videre. Fragtomkostninger vil blive tillagt købsprisen af sælger, medmindre andet er aftalt.

Der er som udgangspunkt fragtomkostninger på 300.00 kroner pr. ordre, der leveres.


Ved varemodtagelsen skal køber inspicere forsendelsen / emballagen og kun underskrive - og derved acceptere modtagelsen - hvis denne er intakt og ubeskadiget. I tilfælde af skade, SKAL dette påføres fragtbrevet ved modtagelsen.


 

4.     Pris

Alle priser på Kontormøbler.dk er excl. moms. Der tages forbehold for udgåede, udsolgte varer og prisændringer på websitet, hvorfor alt salg sker til den pris, som fremgår af ordrebekræftelsen/tilbuddet.


 

5.     Betaling, ejendomsforbehold m.v.

Ejendomsretten til det solgte forbliver hos sælger indtil hele købesummen er betalt.Ved fakturasalg forfalder købesummen - medmindre andet er aftalt - til betaling 5 dage efter fakturadato.
Ved dankortsbetaling trækkes beløbet på kortholders konto, når varen afsendes.Ved nye faktura kunder og ordrer på mere end 10.000 kroner betales 50% ved ordrebekræftelse. Restbeløb betales 5 dage netto.

 Ved betaling senere end den fastsatte forfaldsdag vil sælger være berettiget til at debitere køber en rente på 2.0 % pr. måned.

 

6.     Garanti, Fortrydelsesret og Reklamation

Garanti: Dencon Center A/S videregiver garantien fra vores producenter hvilket som minimum gælder to år. Dog er der op til fem års garanti på kontormøbler fra flere af vores leverandører.
Fortrydelsesret: 
Til erhverv (btb): For aftalekøb imellem erhvervskunder, er der som udgangspunkt ingen fortrydelsesret på bekræftede ordrer, men kontakt os så vi kan finde en løsning.
I nogle tilfælde kan producenter kræve et afbestilingsgebyr på 25 % hvis ordren allerede er iværksat, helt eller delvist eller leveret.

Til private (btc): Private har som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven. Dette gælder dog ikke ved special-varer, der skal produceres/hjemtages i fast ordre som eksempelvis special-plader til hæve sænke borde eller special-lakerede reol og skabe. Disse varer kan hverken fortrydes eller returneres, hvilket klart vil fremgå af produktbeskrivelser.
Returnerede varer der bære præg af slid, ibrugtagen eller ødelagt emballage der ikke kan genbruges, vil blive modregnet i det refunderede beløb.

Returfragt leveres for købers regning af autoriseret fragtleverandør.
 
Reklamation: Der gives to års reklamationsret til private (b2c), hvilket betyder, at køber kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, hvis reklamationen er berettiget. Enhver mangel, der kan tilskrives fejlagtig brug, montering, vedligeholdelse eller lignende, medfører ansvarsbortfald for sælger, ligesom ombytningsretten samtidig bortfalder.

Hvis der skulle opstå defekter under garanti perioden,  vil der uden beregning blive fremsendt nye dele snarest muligt.
Dette kunne f.eks være en styreknap, eller et ben på et hæve/sænke bord som skal skiftes, eller en gaspatron til en kontorstol.
Der vil således omgående blive sendt nye dele, og eventuelt sørget for afhentning af de defekte vare.
Eventuel udskiftning af disse dele dækkes således ikke af garantien, men kan bestilles seperat efter aftale. 


Ved varemodtagelsen skal køber inspicere forsendelsen / emballagen og kun underskrive - og derved acceptere modtagelsen - hvis denne er intakt og ubeskadiget.

Kunden skal straks, når varen er leveret, foretage fornøden undersøgelse af det købte i henhold til sædvanlig skik og handelsbrug. 

7.     Klagenævn

Tvister mellem køber og sælger afgøres af forbrugerklagenævnet under konkurrence- og forbrugerstyrelsen. Klagen sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf: 41 71 50 00
Email:
Hjemmeside: www.forbrug.dk

 

Online Klageportal:

Der er også mulighed for at bruge det nye online EU-klagesystem ODR (Online Dispute Resolution).

Klager kan indtastes på dansk via formlen i dette link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Ved indgivelse af klage skal du oplyse vores mailadresse:


Denne klagemulighed er særlig relevant, hvis du har fast bopæl i et andet EU-land.

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/#sthash.VjjY6wYQ.dpuf
http://ec.europa.eu/consumers/odr/#sthash.VjjY6wYQ.dpuf
http://ec.europa.eu/consumers/odr/#sthash.VjjY6wYQ.dpuf
http://ec.europa.eu/consumers/odr/#sthash.VjjY6wYQ.dpuf
http://ec.europa.eu/consumers/odr/#sthash.VjjY6wYQ.dpufDenne klagemulighed er særlig relevant, hvis du har bopæl i et andet EU-land. 

8. Læs mere 

På denne side har vi nøje beskrevet de ting i samhandel som der kan være tvivl om
Dette er de mest stille spørgsmål og svar

Vi er 10 søde, rare, kloge, flotte, intelligente, ikke alvidende mennesker, som er ansat til at hjælpe dig mest muligt.
Så hvis vi ikke klare dette på den bedst mulige måde, så må du endeligt lade os få det at vide.
Eller ringer du bare til chefen Torben på hans direkte nummer 30331066