Virksomhedens navn:

Kontormøbler.dk A/S

CVR-nummer: 

31 63 14 59

Adresse:

Rolighedsvej 36D, 8240 Risskov

Telefonnummer:

+45 86 12 30 40

E-mail:

i

Web:

www.kontormøbler.dk

 

 

1. Generelle vilkår

Der tages generelt forbehold for force majeure situationer jf. leverancer, samt for fejl på website og i trykt marketingsmateriale. Der tages desuden forbehold for udefrakommende prisændringer, kursjusteringer, udsolgte varer samt ændrede specifikationer i produkt og manual. Handel med Kontormøbler.dk A/S foregår i øvrigt i henhold til købelovens bestemmelser.

2. Aftaleforhold

Kun ordrer og aftaler med en skriftlig ordrebekræftelse er bindende og kun på de indeholdte betingelser. 

Øvrige aftaler, sælger og køber imellem, er først bindende, når de er skriftligt bekræftet af sælger.
 Køber skal herefter hurtigs muligt reagerer, hvis der er ændringer eller tilføjelser til en ordre. 
 

3. Levering

Medmindre andet er særskilt aftalt, leveres varer til leveringsadressens fortov. Sælger vælger frit transportmiddel og transportvej, og en eventuel forsinkelse berettiger ikke køber til at hæve handelen eller kræve erstatning.

Der tilbydes gratis fragt på samtlige varer på webshoppen. Montering og opbæring kan vælges mod merpris.

Leveringsmetoden afhænger af hvor i landet du bor, og leveringstiden er typisk i "kontortid" mellem kl. 8-16. Chaufførerne planlægger selv turerne, efter den økonomisk og miljø mæssige mest fordelsagtige.
Vi bruger hovedsageligt Thortrans der leverer franko til fortov, og du sørger så selv for indbæring og montage.
Dette kan også bestilles som en ekstra ydelse, og det vil så være vores landsdækkende montørkorps, som vil komme med møblerne

Vigtigt:


Ved varemodtagelsen skal køber inspicere forsendelsen / emballagen og kun underskrive - og derved acceptere modtagelsen - hvis denne er intakt og ubeskadiget.
I tilfælde af skade, SKAL dette påføres fragtbrevet ved modtagelsen.
Foto dokumentation skal fremsendes til os snarest muligt.

 

4. Pris

Alle priser på Kontormøbler.dk er ekskl. moms. Der tages forbehold for udgåede, udsolgte varer og prisændringer på websitet.
Vi forbeholder os ret til at afvise indkomne ordre, hvis indkøbpris og fragtudgifter overstiger salgsprisen. Dette kunne være uforholdsmæssigt store prisstigninger fra en leverandør, som ikke er blevet opdateret online.

 

5. Betaling, ejendomsforbehold m.v.

Ejendomsretten til det solgte forbliver hos sælger indtil hele købesummen er betalt.Ved fakturasalg forfalder købesummen - medmindre andet er aftalt - til betaling 5 dage efter fakturadato.
Ved dankortsbetaling trækkes beløbet på kortholders konto, når varen afsendes.Ved nye kunder og ordrer på mere end 10.000 kroner betales 50% ved ordrebekræftelse. Restbeløb betales 5 dage netto.

 Ved betaling senere end den fastsatte forfaldsdag vil sælger være berettiget til at debitere køber en rente på 1.0 % pr. måned samt et kompensations og rykkergebyr på 100,- / 300,- 

 

6. Garanti, Fortrydelsesret og Reklamation

Garanti:
Kontormøbler.dk videregiver garantien fra vores producenter hvilket som minimum gælder to år. Dog er der op til fem års garanti på kontormøbler fra flere af vores leverandører.

 (Dette på 90 % af møblerne)


Fortrydelsesret: 
Til erhverv (b2b): Der er ingen fortrydelsesret på bekræftede ordrer.

Til private (b2c): Private har som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven. Dette gælder dog ikke ved special-varer, der skal produceres/hjemtages i fast ordre som eksempelvis special-plader til hæve sænke borde eller special-lakerede reol og skabe, samt polster produkter. Disse varer kan hverken fortrydes eller returneres.

Bemærk: Størstedelen af de tilbudte varer på siden produceres efter ønske. De kan derfor ikke returneres.

Returfragt aftales nærmere, og må kun foretages af autoriseret fragtleverandør.
 
Reklamation:
Der gives to års reklamationsret til private (b2c), hvilket betyder, at køber kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, hvis reklamationen er berettiget. Enhver mangel, der kan tilskrives fejlagtig brug, montering, vedligeholdelse eller lignende, medfører ansvarsbortfald for sælger, ligesom ombytningsretten samtidig bortfalder.

Ved varemodtagelsen skal køber inspicere forsendelsen / emballagen og kun underskrive - og derved acceptere modtagelsen - hvis denne er intakt og ubeskadiget.

Køber skal straks, når varen er leveret, foretage fornøden undersøgelse af det købte i henhold til sædvanlig skik og handelsbrug. 

7. Markedsføring

Alle virksomheder der handler online på kontormøbler.dk vil få sendt alt information, på den ved ordren oplyste mailadresse.
Denne vil også blive brugt til at fremsende oplysninger om ordreforløb, faktura, anmeldelser, service og vedligehold, nyhedsbreve om relevante produkter.
Eller det som markedsføringsloven beskriver som reklame, mail, nyhedsbrev, købsopfordring, kundeklub, loyalitetsprogram, rabatter til næste køb.
Disse udsender vi normalt ikke til private kunders mailadresser.

 

8. Klagenævn

Tvister mellem køber og sælger afgøres af forbrugerklagenævnet under konkurrence- og forbrugerstyrelsen. Klagen sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf: 41 71 50 00

Email:

Hjemmeside: www.forbrug.dk

 

 

 

 


 

Online Klageportal:

Der er også mulighed for at bruge det nye online EU-klagesystem ODR (Online Dispute Resolution).

Klager kan indtastes på dansk via formlen i dette link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Ved indgivelse af klage skal du oplyse vores mailadresse:


Denne klagemulighed er særlig relevant, hvis du har fast bopæl i et andet EU-land.