GEBYRFRI BETALING - HURTIG LEVERING

Få et skattefrit hjemmekontor på bruttolønsordning

Der er mange fordele både for medarbejder og arbejdsgiver ved at vælge en bruttolønsordning på kontormøbler, når der skal anskaffes nye møbler til hjemmearbejdspladsen:

 • Kontormøblerne kan betales af medarbejderens bruttoløn (dvs. før skat)
 • Møbler som personalegode er ikke skattepligtige
 • Arbejdsgiveren får fradrag for anskaffelsessummen
 • Arbejdsgiveren får ikke direkte udgifter, men kun en mindre likviditetsforskydning
 • Medarbejderen opnår samme komfort og produktivitet hjemme som på arbejdspladsen
 Hjemmekontor - mere aktuelt end nogensinde


Det bliver mere og mere almindeligt for lønmodtagere i flere brancher at arbejde hjemmefra. Jo flere timer der arbejdes ved skrivebordet, desto større krav stilles der til møblerne og udstyret derhjemme for at sikre medarbejdernes velbefindende og produktivitet.

Arbejder man hjemme 1 dag om ugen eller i gennemsnittet 2 timer dagligt, foreskriver arbejdsmiljøloven, at en række krav skal overholdes:

 • Kontorstolen skal kunne indstilles individuelt til brugeren
 • Arbejdspladsen skal kunne justeres og tilpasses en korrekt arbejdstilling
 • Bordpladen skal have en størrelse, der passer til opgaven og it-udstyrets betragtningsafstand
 • Der skal være fri plads til benene og fødderne under borde

Det er desuden en god idé at få et højdejusterbart bord, da det giver den enkelte medarbejder mulighed for at variere sin arbejdsstilling i løbet af dagen. Arbejder man ved et kontorbord siddende mere end 4 timer om dagen, stiller det også nogle krav til god ergonomisk kontorstol for at undgå for stor belastning på kroppen.

Sådan får du et skattefrit hjemmekontor på bruttolønsordning


For at kunne få et skattefrit hjemmekontor gennem bruttolønsordningen er der nogle krav, der skal opfyldes. Her har vi opridset nogle af de vigtigste - resten kan du læse om i vores mere dybdegående PDF om kontormøbler på bruttolønsordning, som du også kan downloade her på siden.

 • Du skal have udarbejdet en skriftlig bruttolønsaftale. Når du køber kontormøbler hos os, har vi allerede udarbejdet en færdig revisionsgodkendt bruttolønsaftale, som du kan bruge. Vi medsender kontrakten u/b
 • Bruttolønsaftalen skal ligge inden for rammerne af de gældende regler for arbejdsforholdet, herunder evt. overenskomster, lokalaftaler o.l.
 • Aftalen skal indebære en reel fremadrettet nedgang i medarbejderens kontante løn
 • Den aftalte lønomlægning skal som udgangspunkt løbe over hele lønaftaleperioden eller som tommefingerregel i min. 12 mdr.


Virksomheder har mulighed for at indgå en aftale med os, hvor medarbejderne nemt kan bestille møbler på bruttolønsordning på vores bruttoløn-platform. Vi sørger for den praktiske del med levering og kontakt til den enkelte medarbejder.


Har din virksomhed allerede en aftale med Benify og Atea? Så kan du bestille møblerne direkte hos dem.


Vil du vide mere om mulighederne for et skattefrit hjemmekontor?


Er du interesseret i et hjemmekontor på bruttolønsordning, men har brug for at få svar på de sidste spørgsmål? Så er du naturligvis velkommen til at kontakte vores bruttolønseksperter direkte på . Det kan også være, at du finder svarene blandt vores ofte stillede spørgsmål om bruttolønsordningen.