GRATIS FRAGT - GEBYRFRI BETALING - HURTIG LEVERING

Hjemmekontor fradrag på bruttolønsordning

Det bliver mere og mere almindeligt for lønmodtagere at arbejde hjemmefra. Jo flere timer der arbejdes ved skrivebordet, desto større krav stilles der til møblerne og udstyret derhjemme for at sikre medarbejdernes velbefindende og produktivitet.

delta bord hjemmearbejdsplads


Arbejder man 1 dag om ugen eller i gennemsnittet 2 timer dagligt, så foreskriver arbejdsmiljøloven at en række krav skal overholdes.
>Se arbejdstilsynets regler for hjemmearbejdsplads <

  • Kontorstolen skal kunne indstilles individuelt til brugeren
  • Arbejdspladsen skal kunne justeres og tilpasses en korrekt arbejdstilling
  • Bordpladen skal have en størrelse, der passer til opgaven og it-udstyrets betragtningsafstand
  • Der skal være fri plads til benene og fødderne under borde


Det er en god idé at få et højdejusterbart bord, da det giver den enkelte medarbejder mulighed for at variere sin arbejdstilling i løbet ad dagen. Og det giver resten af familien mulighed for også at bruge bordet til deres arbejde eller lektier.

 


Hvad er fordelene ved hjemmearbejdsplads på bruttolønsordning?

Der er mange fordele ved at vælge en bruttolønsordning, når man skal anskaffe sig nye kontormøbler til hjemmearbejdspladsen.

Fordelene er:

  • Ingen beskatning af møbler som personalegoder
  • Indretning af hjemmekontor kan betales af medarbejderens bruttoløn (før skat)
  • Arbejdsgiver får fradrag for anskaffelsessummen
  • Momsen afregnes 90% af virksomheden. Medarbejderen betaler 10%.
  • Arbejdsgiver får ikke direkte udgifter ved bruttolønsordninger men en mindre likviditetsforskydning
  • Medarbejdernes køb har normalt ingen indflydelse på størrelsen af pensionsindbetalinger 


Sådan får du hjemmekontor fradrag på bruttolønsordning

For at kunne få en en skattefri hjemmekontor på bruttolønsordning, så er der nogle krav der skal opfyldes.

Fremtoning af møbler og indretning
I fremtoning og indretningsmæssig henseende skal møbler svarer til de inventar, som arbejdsgiver ellers stiller til rådighed på arbejdspladsen.

Skriftlig bruttolønsaftale
Du skal have udarbejdet en skriftlig bruttolønsaftale. Når du køber kontormøbler hos os, så har vi allerede udarbejdet en færdig revisionsgodkendt bruttolønsaftale. Vi medsender kontrakten u/b.

Bruttolønsaftalen skal ligge inden for rammerne af de gældende regler for arbejdsforholdet, herunder evt. overenskomster, lokalaftaler o.l.

Aftalen skal indebære en reel fremadrettet nedgang i medarbejderens kontante løn.

Den aftalte lønomlægning skal som udgangspunkt løbe over hele lønaftaleperioden eller som tommefingerregel i min. 12 mdr.