Kontorindretning på den nemme måde

Sådan sikrer du et godt arbejdsmiljø

Sidst opdateret: 07 Okt 2022
God-arbejdsmiljø-kontorindretning.jpg

Et arbejdsmiljø kan påvirke medarbejdernes velbefindende og produktivitet. Læs mere, hvordan du skaber et godt arbejdsmiljø.

ur ikonLæsetid: 5 min.

Et godt arbejdsmiljø handler både om den fysiske, sociale og psykiske del af arbejdspladsen. I denne artikel vil vi fokusere mest på det fysiske arbejdsmiljø.


Vi hører oftest om folk med fysisk hårdt arbejde, der er nedslidte og har ondt i deres kroppe - specielt ryggen. Rygsmerter er næsten en folkesygdom i Danmark.


Det gælder også for dem med stillesiddende arbejde. De kan også risikere at få smertefulde lidelser af for lidt bevægelse i dagligdagen. Kroppen er ikke bygget til passive arbejdstillinger i længere tid. Vi ved alle hvor svært, det kan være at sidde komfortabelt i en flyver i adskillige timer.


En undersøgelse blandt 4.000 offentlige ansatte viste, foruroligende mange havde ondt i nakke og ryg. (Kilde: Magasinet Arbejdsmiljø)


Op mod 65% af alle offentlige ansatte havde ondt i skulderen, nakken eller ryggen.


De fleste med ondt i ryggen var ansat på de sociale områder, hvor der arbejdes med mennesker. Mens langt størstedelen af dem, der havde stillesiddende arbejde, fik ondt i nakke og skuldre. Det skyldes blandt andet forkert arbejdstilling ved skærmarbejde.


Hvad er et godt arbejdsmiljø?

Et godt arbejdsmiljø består af psykiske, sociale og fysiske faktorer. De psykiske faktorer kan være ensartede arbejdsopgaver, for meget styring og stramme deadlines eller stress på arbejdet. Alt det kan påvirker arbejdsmiljøet. Det kan også være sociale faktorer som kollegaer. De fysiske faktorer handler mere om indretning af kontoret. Det kan være i form af kontormøbler, teknisk udstyr og redskaber, der bidrager til et godt arbejdsmiljø.


Arbejdspladsen er et sted, hvor de fleste mennesker bruger størstedelen af deres tid på i hverdagen. Derfor er det fysiske arbejdsmiljø vigtigt, og man bør derfor have fokus på en ergonomisk kontorindretning. Sørg for at arbejdsdagen blive varieret med pauser fra skærmarbejdet, og man kommer ud at bevæge sig. På denne måde forebygger man de fastlåste arbejdsstillinger.


Det er vigtigt, at medarbejdere får gennemgået deres arbejdsplads ved en APV vurdering, og bliver instrueret i den rigtige sidde stilling og brugen af deres hæve sænke borde. Desuden er det også vigtigt, at de har en god og ergonomisk kontorstol, der kan indstilles korrekt til dem.


Læs også: Kontormøbler på bruttolønsordning


En god idé er at få snakket med dine medarbejdere om, hvad de mener, er et godt arbejdsmiljø. Hvis I er mange medarbejdere, så kan et spørgeskema være en stor hjælp til at indsamle besvarelserne. Der kan være mange forskellige ting, der skal gribes fat i. Eksempelvis kan det være den ene medarbejder, der synes, der er for meget larm på kontoret, mens en anden medarbejder blot ønsker en mere ergonomisk kontorstol.


Hvad er fordelene ved et godt arbejdsmiljø?

Arbejdsmiljøet i din virksomhed er vigtigt at have fokus på, da det kan påvirke dine medarbejderes velbefindende og produktivitet.


Færre sygdage

Der skal ikke mange sygedage til, før det er dyrere end at købe en komplet ergonomisk arbejdsplads til under 10.000,- hvert 5-10. år. Indsatser for at fremme sundhed og trivsel i virksomheden har en positiv effekt på sygefraværet.


Øget produktivitet

Et godt arbejdsmiljø kan være med til at øge medarbejdernes produktivitet og energiniveau. En undersøgelse har vist, at glade og tilfreds medarbejdere er 12% mere produktive end utilfredse medarbejdere.


Øger chancen for at tiltrække de bedste medarbejdere

Når virksomheden fokuserer på at gøre arbejdsmiljøet bedre, så kan det også være med til at tiltrække endnu flere dygtige medarbejdere til virksomheden.


4 faktorer der påvirker det fysiske arbejdsmiljø

Indeklima

Dårligt indeklima er årsagen til flere gener på mange arbejdspladser. Kroppen er følsom over for et dårligt indeklima, og dette kan komme til udtryk på forskellige måder. Eksempelvis kan det give problemer med luftveje, skulder- og nakkeproblemer eller utilpashed, der viser sig ved hovedpine og klima. Men det er individuelt, hvordan vi reagerer på et dårligt indeklima. Nogle er mere følsomme over for det end andre.


Et godt indeklima er en kombination af en passende temperatur og ren, frisk luft. Sørg for en passende temperatur indendørs på 20-22 grader, så det er komfortabelt for medarbejderne at arbejde i.


En virus' overlevelsesevne reduceres med 80%, når der er styr på luftfugtigheden og temperaturen på kontoret. (Kilde: Arbejdsmiljøcentret) Vil du gøre endnu mere for at mindske spredningen af virus, kan du indrette med smitteafskærmning. Vælg en model med plexiglas, så du ikke blokerer for lys og øjenkontakt.


Støj og forstyrrelser på kontoret

Dårlig akustik er en af de problemer, som de fleste klager over i forbindelse med åbne kontorer.
Her kan det både skyldes dårlig akustik i rummet eller det organisatoriske forhold. Men dårlig akustik skal tages seriøst, da det kan gå hen og påvirke medarbejdernes koncentration, og dermed vil det påvirke produktiviteten negativt.


Støjen kan dæmpes ved hjælp af støjdæmpende bordskærme og gulvskærme. Du kan også anvende gulvtæpper, der også kan tage noget af støjen.


Lysforholdene på arbejdspladsen 

Lyset bør kunne tilpasses både til den enkelte medarbejder og arbejdsopgaverne F.eks. har ældre medarbejdere brug for mere lys end de unge. Derfor bør dem der har behov for mere belysning have suppleret deres belysning med en bordlampe. Dårlig belysning kan føre til træthed, hovedpine og nedsætte effektiviteten og produktiviteten af den enkelte medarbejder.


Ifølge arbejdstilsynets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning skal arbejdsrummet have en sådan tilgang af dagslys, at rummet er velbelyst.


Dagslys er vigtigt for vores trivsel og helbred. Forskning viser, at hvis vi ikke får nok dagslys i løbet af dagen, så kan det have en negativ indflydelse på vores trivsel og helbred. Da dagslyset kan være varierende i løbet ad dagen, så kan det være nødvendigt at supplere med kunstig belysning.


Indretning af arbejdspladsen

En god kontorindretning skal sikre, at medarbejderne i virksomheden kan arbejde på en forsvarlig måde. Det betyder, at medarbejderne skal ikke blive belastet unødigt - hverken fysisk eller psykisk.

En arbejdsplads der ikke understøtter medarbejdernes opgaver og behov, kan være årsagen til at medarbejderne oplever smerter i muskler og led. Derfor har det en stor betydning for jeres arbejdsmiljø, at I får indrettet kontor med de rette skærme, borde og stole. Eksempelvis vil et højdejusterbart bord kunne hjælpe den enkelte ansat med at variere sin arbejdsstilling.


Hjælp til kontorindretning, der fremmer det fysiske arbejdsmiljø

Vi har hjulpet mange virksomheder med deres kontorindretning for at fremme det fysiske arbejdsmiljø. Skal vi også hjælpe din virksomhed? Book et uforpligtende møde med en af vores dygtige indretningskonsulent.