Kontorindretning på den nemme måde

Hvad er aktivitetsbaseret indretning?

Sidst opdateret: 11 Jul 2023
Aktivitetsbaseret indretning

Aktivitetsbaseret arbejdsplads er ikke ny opfindelse. Den amerikanske arkitekt Robert Luchetti var med til at skabe idéen i 1983. Tanken bag idéen var, at lade rum og omgivelser inspirere og påvirke medarbejderens valg af arbejdssted ud fra, hvilken opgave de står overfor nu og her.

Ønsket understøtter opgaven og skaber en højere produktivitet hos medarbejderen, når de har den rette plads til at udføre en given proces. For at opnå succes skal virksomhedens indretning skabe en levende arbejdsplads, der tilpasses medarbejdernes behov i naturligt samspil fremfor at forskellige opgave skal løses i ens omgivelser

 

Mindset skal ændres for at få succes med aktivitetsbaseret indretning

For at få succes med at foretage et aktivt valg fra den traditionelle arbejdsplads med ”eget” bord, stol og faste pladser i en traditionel indretning hen mod en mere aktivitetsbaseret indretning, er et af afgørende betydning aktivt at involvere medarbejderne, sikre god og respektfuld kommunikation samt fører en god forandringsledelse for at få alle med.


En anden vigtig faktor er også nøje at afdække behovene på arbejdspladsen. Her skal man også være meget opmærksom på, at de forskellige arbejdsopgaver kræver rum, der giver mening for opgavens løsning samt for de enkelte medarbejdere. En traditionelt indrettet kantine bliver f.eks. ofte kun brugt i meget få timer om dagen og kræver en del kvadratmeter. Gør Jeres også det? Ved at indrette aktivitetsbaseret kan kantinen anvendes hele dagen og til langt flere formål end ”blot” frokost. På den måde får jeres virksomhed brugt alle kvadratmeterne I har til rådighed effektivt.


Når det kommer til møderum, kan de med fordel indrettes efter mødernes art i forhold til siddende/ stående møder, uformelle møder, kreative møderum, projektrum samt ”telefonbokse” til én eller flere. Indret fleksible rum med fælles funktioner i form af uformelle mødepladser, projektområder, kaffe/hygge områder, og ”stillezoner” m.m. 

Forandringsledelse og succeskriterier:

 • Skift fra traditionel til aktivitet mindset
 • Medarbejderinddragelse
 • Respektfuld kommunikation
 • Hensyn til forskellige profiler og behov


Aktivitetsbaseret indretning er, kort sagt, en forandret måde at arbejde på, men skaber til gengæld en hel masse muligheder for både den enkelte og for fællesskabet. 

 

aktivitetsbaseret arbejdsplads

 

Hvilke muligheder skabes med aktivitetsbaseret indretning?

En aktivitetsbaseret indretning kan således understøtte mange forskellige opgavebehov ved at tilbyde zoneopdelte delearbejdspladser, så medarbejderne kan placere sig i det område, der bedst understøtter den aktuelle konkrete opgave. Dermed giver det medarbejderne mulighed for at vælge plads til f. eks. efter behov, humør, arbejdsopgaver eller projekt.


Den aktivitetsbaserede arbejdsplads skal indeholde faciliteter og arbejdsområder, der understøtter de forskellige arbejdsbehov. Det kan eksempelvis være behovet for fordybelse og fokuseret arbejde, behovet for afholdelse af digitale møder, sparring med kollegaer i lydafskærmet omgivelser, fortrolige samtaler og møder i ”telefonbokse” eller behovet for projektpladser ved tværfaglige samarbejder. 


Kontoret er i den forstand langt mere rummeligt, da det samlet set skaber store muligheder for at tilgodese en bred vifte af arbejdsbehov som sparring, videndeling, fordybelse og individuelt arbejde som en moderne arbejdsdag byder på.


Der er naturligvis noget, man særligt skal være opmærksom på, når man indretter aktivitetsbaseret. Der skal tages højde for støj, de enkeltes behov, afdelingsspecifik indretning, akustiske afskærmninger, farver der påvirker arbejdets formål, lys – alment og personligt, lysafskærmning der intelligent lader dagslyset arbejde sammen med det kunstige lys, overflader på vægge og møbler, fællesrummenes indretning, multifunktionelle rum samt det faktum at alle statistikker tilsiger at godt hver anden fysiske arbejdsplads på kontorer ofte står ledig hele dagen, grundet medarbejderne arbejder hjemme, er ude hos kunder, sygdom, møder, ferie/fridage m.m.

 

En aktivitetsbaseret indretning på kontoret, skal kunne rumme:

 • Sparring, videndeling og fortrolig samtale
 • Projektarbejde og fælles brainstorming
 • Fordybelse og individuelt arbejde
 • Telefonisk teknisk rådgivning
 • Fredagsbar og fællessang

den aktivitetsbaserede arbejdsplads

 

Fordele for virksomhederne ved en aktivitetsbaseret indretning

 1. Væsentlige pladsbesparelser (..50% eller mere) og dermed betydelige økonomiske gevinster
 2. Større medarbejdertilfredshed og arbejdslyst ved stimulerende omgivelser
 3. Langt bedre pladsudnyttelse på færre kvadratmeter
 4. Højere effektivitet, vidensdeling og produktivitet og dermed en højere bundlinje bl.a. ved endnu mere motiveret og engageret medarbejdere
 5. Tilgodeser og stimulere medarbejdernes ønsker om større frihed og mobilitet i det moderne arbejdsliv, som gør det nemmere at fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere
 6. Stærkere relationer mellem medarbejdere skaber loyalitet og medejerskab for firmaets mål
 7. Skabe en moderne branding af virksomheden og dermed skille sig ud fra ”mængden”

 

aktivitetsbaseret arbejdsplads 2022

 

Four Real A miljøbord

Four Real A miljøbord

6.844,-
6.024,-
DU SPARER 820,-
Højbord

Højbord

7.396,-
5.896,-
DU SPARER 1.500,-

Fordele for medarbejderne ved en aktivitetsbaseret indretning

 1. Langt større personlig frihed til at udfører arbejdet bedst muligt
 2. Inspirerende omgivelser og muligheder for dynamiske samarbejder
 3. Større og naturlige muligheder for vidensdeling og sparring
 4. Mulighed for at arbejde fokuseret og mere koncentreret
 5. Rum til fortrolige personlige samtaler og møder
 6. Stadig mulighed for ”fast plads” (HR, økonomi og andre stabsfunktioner)
 7. Projektarbejde kan foretages andre steder end i ”typiske møderum”
 8. Adfærds- og aktivitetsbaseret indretning der understøtter den arbejdsopgave, som du aktuelt varetager – arbejdsplads efter ”on-demand” princippet

Four Us sofa

Four Us sofa

16.336,-
15.084,-
DU SPARER 1.252,-
Mood Fabric Mobile

Mood Fabric Mobile

14.236,-
12.100,60
DU SPARER 2.135,40
One Screen skærmvæg på hjul

One Screen skærmvæg på hjul

2.684,-
2.281,40
DU SPARER 402,60

Se vores webinar "Hvad er aktivitetsbaseret indretning"

Hvad er aktivitetsbaseret indretning? Det kan du finde ud af ved at se vores webinar fra d. 16/3 2022, hvor vi hos Kontormøbler.dk havde besøg af indretningsarkitekt Line Møller.